Menu

Mogelijkerwijs
Drijfveer
Kleuters
Hoogsensitieve kinderen
Werkwijze
Trainingen
Is jouw kind hoogsensitief
Contact
Links

Drijfveer

Klaasje: ’Met veel plezier heb ik negentien jaar als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. Gedurende die periode ging mijn hart altijd uit naar kinderen en ouders die extra steun nodig hadden. Er bleek duidelijk behoefte te zijn aan iemand die een kind niet afrekende op de behaalde resultaten tijdens die ene rekentoets of op het aantal woorden dat het kind kon lezen in één minuut. In iedere klas zat wel een kind dat in beginsel heel wat in z’n mars had, maar waarbij dit totaal niet terug te zien was in het eindrapport. Vaak was het de gevoelswereld van het kind dat de voortgang in het basisonderwijs belemmerde.

Dat kon anders. Dat moest anders. Reeds ontwikkelde lesmethoden en studiematerialen die ik raadpleegde voor deze unieke kinderen bleken niet toereikend. Dit gebrek aan informatie werd voor mij een sterke drijfveer om zelf leermiddelen, leerstrategieën en sociale trainingen te ontwikkelen voor kinderen met andere behoeften. Mogelijkerwijs geeft me nu de kans om me volledig in te zetten voor kinderen en ouders die extra hulp kunnen gebruiken, zowel binnen als buiten het gezin. Ik wil kinderen op een ondersteunende, positieve manier bewust maken van hun kansen, van hun kracht. Samen maken we gebruik van hun eigen mogelijkheden om wijzer te worden. Het is de kunst te kijken naar dat wat er wel is. Mogelijkerwijs……

Contact

Klaasje v/d Hout
Weinterp 58
9241 HE Wijnjewoude

0516-481114

klaasje@mogelijkerwijs-coaching.nl