Menu

Mogelijkerwijs
Drijfveer
Kleuters
Hoogsensitieve kinderen
Werkwijze
Trainingen
Is jouw kind hoogsensitief
Contact
Links

Hoogsensitieve kinderen

Gevoel voor hoogsensitieve kinderen

Klaasje: ‘Een op de vijf kinderen is hoogsensitief. Dit kan zich uiten in externe gevoeligheid, waarbij de zintuigen dingen veel intenser waarnemen, maar ook in interne gevoeligheid, waarbij een rijke gevoelswereld een kenmerk is. Doordat hoogsensitieve kinderen zo veel waarnemen, komen ze vaak ook heel wijs over in gesprekken. Soms worstelen ze met vraagstukken over hoe de wereld in elkaar zit of over de dood. Leeftijdgenootjes zijn daar vaak helemaal nog niet mee bezig. Daarom vinden ze volwassenen en oudere kinderen vaak erg boeiend. Doordat ze te veel waarnemen, is hun hoofd erg vol en kunnen ze zich niet meer concentreren. Vaak trekken ze zich dan terug uit de groep op het schoolplein. Op die momenten hebben ze hoofdpijn of gaan ze huilen, raken ze gefrustreerd of komen ze onbegrijpelijk over op de leerkracht en andere kinderen. Deze kinderen voelen zich snel opgejaagd en onbegrepen binnen het schoolsysteem. Daardoor voelen ze zich emotioneel niet veilig. Ze gaan huilend naar school en reageren zich later op de dag thuis weer af. Ze komen in een soort vicieuze cirkel terecht waar ze niet zelfstandig uit kunnen komen. Als ouder zie je de pijn. Je wilt je kinderen beschermen. Soms heb je het gevoel zo’n “over-beschermende ouder” te zijn. Maar deze bescherming hebben ze ook heel hard nodig. Bescherming en hulp bij het omgaan met hun kwaliteit, want dat is het zeker! Niet minder belangrijk is de hulp van de leerkracht in deze. Daar zet ik me graag voor in.’

Hoe weet ik of mijn kind hoogsensitief is?


Klaasje: ‘Een opsomming van kenmerken van hoogsensitiviteit vind je verderop, maar waar ik nu even op in wil gaan is het feit dat je als ouder in de praktijk vaak mee te maken krijgt zijn de spanningen waaraan hoogsensitieve kinderen bloot worden gesteld. Aanwezige spanningen kunnen makkelijker leiden tot lichamelijke klachten als buikpijn, vermoeidheid of stotteren. Daar staat weer tegenover dat het heel bijzonder is dat ze al op zeer jonge leeftijd geraakt worden door kunst, muziek, theater of door de natuur. In het verlengde hiervan vinden ze het zelf vaak ook fijn om scheppend bezig te zijn. Leuke schoolactiviteiten, zoals schoolreisjes en feestjes kosten veel energie. Door de drukte trekken ze zich terug of ze raken snel overstuur. Hoogsensitieve kinderen kunnen zich juist wél goed concentreren, mits ze niet overprikkeld raken. Vandaar dat er ook zo veel intelligente hoogsensitieve kinderen onderpresteren en op de verkeerde leerweg terecht komen. Mogelijkerwijs helpt en ondersteunt ouders en kinderen en wil de leerkracht graag bijstaan met een werkplan.’

Contact

Klaasje v/d Hout
Weinterp 58
9241 HE Wijnjewoude

0516-481114

klaasje@mogelijkerwijs-coaching.nl