Menu

Mogelijkerwijs
Drijfveer
Kleuters
Hoogsensitieve kinderen
Werkwijze
Trainingen
Is jouw kind hoogsensitief
Contact
Links

Is jouw kind hoogsensitief? Lees en vergelijk

Hieronder vind je een opsomming van kenmerken die passen bij een hoogsensitief kind. Hierbij is duidelijk onderscheid te maken tussen de gevoelens van het kind en het herkennen van de bijbehorende gedragingen. Let wel, niet alle kenmerken hoeven ook meteen van toepassing te zijn op jouw kind. Voordat we aan de slag gaan met jullie specifieke wensen en situatie, is het echter handig om te inventariseren welke specifieke eigenschappen van toepassing zijn op het betreffende kind. Voor ouders is het vaak een stukje bevestiging van hun vermoedens.

Lichamelijke kenmerken
:

· Oog voor details, goed waarnemen.
· Observeren, de kat uit de boom kijken.
· Geluiden snel te hard vinden.
· Het zoemen van apparaten sterk waarnemen.
· Hinder ondervinden van labeltjes, kriebel truien, sokken binnenste buiten aan
· Intens reageren op lichamelijke pijn.
· Kleine geurtjes al intens ruiken en goede smaakpupillen.
· Gevoelige ogen, sterk licht vermijden.

Emotionele kenmerken:


· Aanvoelen van emoties en spanningen
· Aanvoelen van verwachtingen
· Zich snel zorgen maken.
· Voor andere kinderen willen opkomen.
· Behoefte hebben aan een rustige omgeving.
· Moeite hebben met veranderingen.
· Zich goed kunnen verplaatsen in de ander.
· De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen.
· Ze begrijpen al veel voor hun leeftijd.
· Niet van verrassingen houden.
· Snel huilen of overstuur raken.
· Graag willen weten waar ouders zijn.

Mentale kenmerken:


· Een goed geheugen hebben.
· Grote woordenschat hebben.
· Snel van de ene naar de andere gedachte springen.
· Diepzinnige vragen stellen.
· Dol zijn op waarom-vragen.
· Resultaten rekenen blijven soms achter bij de rest van de vakken.
· Gevoel voor vreemde talen hebben.
· Kennis op school niet letterlijk willen of kunnen reproduceren.
· Een hekel hebben aan inoefenen. Tafels of woordjes stampen.
· Lezen fijn vinden.

Spirituele kenmerken:

· Eigen wijsheid.
· Gericht een eigen weg volgen.
· Vol levenslust, blij en enthousiast zijn.
· Sterk gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid.
· Gericht zijn op liefde en vrede.
· Nadenken over levensvragen.
· Sterke binding hebben met, en oog hebben voor de natuur.
· Niet tegen ruzie kunnen en harmonie willen brengen.
· Respect hebben voor de medemens.

Kinderen die hoogsensitief zijn bestaan ook uit verschillende types.

Meestal zien we bij deze kinderen dat ze eerst luisteren, dan gaan nadenken, daarna gaan ze beslissen hoe het zit en tot slot gaan ze handelen. Deze kinderen zijn gauw moe en kunnen niet tegen werkdruk. Of opmerkingen zoals; opschieten. Ze kunnen ’s avonds moeilijk in slaap vallen.

Maar er zijn ook kinderen met een sterk gedragsactiverend systeem, dan zal het kind eerst handelen, vervolgens heel intensief gaan kijken wat er gebeurt. Zoeken nieuwe uitdagingen, gedragen zich soms als clown. Helaas krijgen deze kinderen te vaak de verkeerde diagnose a.d.h.d. en moeten ze onnodig aan de Ritalin.

Hoogsensitieve kinderen zijn gevoelig voor overprikkeling, ze krijgen zoveel informatie en nemen zo sterk waar dat hun hersentjes meer tijd nodig hebben dit te ordenen. Hoogsensitieve kinderen krijgen onterecht te vaak het etiketje ; Faalangstig, sociaal onhandig, hoogbegaafd, ADHD of zelfs autistisch opgeplakt. Graag zou ik deze kinderen en ouders verder helpen.

Contact

Klaasje v/d Hout
Weinterp 58
9241 HE Wijnjewoude

0516-481114

klaasje@mogelijkerwijs-coaching.nl