Menu

Mogelijkerwijs
Drijfveer
Kleuters
Hoogsensitieve kinderen
Werkwijze
Trainingen
Is jouw kind hoogsensitief
Contact
Links

Kleuters

Fascinatie voor kleuters

‘Kleuters boeien mij enorm. In dit stadium van hun leven denken ze nog vooral met hun rechter hersenhelft, wat betekent dat ze heel erg varen op hun gevoel en intuïtie. Als ouder-kind coach is het heel interessant om me te moeten inleven in hun belevingswereld en om te proberen te ervaren wat zij op dat moment ervaren. Het coachen van een kleuter vergt een totaal andere aanpak dan het coachen van een achtjarige. De laatste kan immers al heel duidelijk en veel rationeler aangeven wat ‘m dwars zit of bezig houdt. Opvallend is dat het huidige onderwijssysteem de afgelopen vijftien jaar steeds meer eisen stelt aan kleuters. De verschoolsing van het kleuteronderwijs werkt naar mijn idee veel onzekerheid in de hand, waardoor een kleuter mogelijk blokkeert en zich soms minder goed kan ontwikkelen. Kleuters die nog niet aan het leren lezen toe zijn of beelddenkers moet je goed begeleiden anders kunnen ze dyslexie ontwikkelen. Maar ook kleuters die een sterk inlevend vermogen hebben of juist bijna geen inlevend vermogen hebben, kunnen nu gewenst gedrag vertonen wat niet bij hen past. Daardoor ontstaan andere klachten. En daar kom ik om de hoek. Ik ga met jouw kind aan de slag om zo inzicht te krijgen in de situatie en problemen kleiner te maken. Door kinderen vroegtijdig te helpen voorkomen we veel verdriet. In de onderbouw gaat het zo speels dat ze niet door hebben dat ze extra begeleiding krijgen. Een win win situatie.

Contact

Klaasje v/d Hout
Weinterp 58
9241 HE Wijnjewoude

0516-481114

klaasje@mogelijkerwijs-coaching.nl