Menu

Mogelijkerwijs
Drijfveer
Kleuters
Hoogsensitieve kinderen
Werkwijze
Trainingen
Is jouw kind hoogsensitief
Contact
Links

Sociale vaardigheid- en weerbaarheidtraining:
Back to the Base

Klaasje: ‘De sociale vaardigheid- en weerbaarheidtraining die ik heb gemaakt sluit nauw aan bij de ontwikkeling en de behoeftes van kinderen. Een kind leert te communiceren via lichaamstaal, via voelen en denken. Stoeien is op en top communiceren. Sommige kinderen worden meegesleept door hun emotie, worden te pittig, dan is het zaak om ze te laten nadenken, zodat ze hun handelen onder controle krijgen. Stoeien helpt denkertjes eens uit die gedachtewereld te komen. Het wordt een uitlaatklep, die onder vakkundige begeleiding wel begrensd is. Alle vormen van interactie vinden hun oorsprong in de judo. Kinderen mogen zich emotioneel en fysiek veilig voelen.

De cursus is ontstaan vanuit het volgende idee. Ieder kind is verschillend. Het ene kind is erg actief, een ander is gevoelig en weer een ander denkt bijna niet of juist veel na. Als de ene eigenschap veel sterker in ontwikkelt dan een andere, zijn kinderen wel eens in onbalans. Soms belemmert ze dat in hun functioneren. Vooral als ze in een groep komen waar ze zichzelf met anderen vergelijken kunnen ze zich hier heel bewust van worden. Dit bevestigd hen in hun ‘onbegrepen zijn’ en heeft menig maal tot gevolg dat het gedrag juist wordt versterkt. Emoties uiten zich lichamelijk, zonder dat het kind de oorzaak kan benoemen. Op medisch gebied kunnen artsen geen oplossing vinden voor het probleem, en ouders en kind blijven in onzekerheid. Door tijdens de training kinderen erop te wijzen dat hun ‘anders zijn’ juist een kwaliteit is waar ze gebruik van kunnen maken, kijken kinderen op een nieuwe manier naar zichzelf. We leren ze dat hun anders zijn een kwaliteit is. Deze training bevestigd hen in hun kunnen, maar geeft hen ook inzicht in hun beperkingen. Het is de kunst om daar goed mee om te gaan. Maak je er een struikelblok van of een kwaliteit? Mogelijkerwijs leert het kind om te gaan met zijn kwaliteiten en ze juist te benutten op het schoolplein, in de sportzaal of thuis.’

Voor wie is deze training bedoeld?

De training bestaat uit twee onderdelen de sociale vaardigheidtraining en ter afsluiting de weerbaarheid training. De kracht van de sociale vaardigheden: rekening houden met je eigen grenzen en die van een ander. En je eigen persoonlijke kwaliteiten leren te gebruiken in je voordeel. De weerbaarheids training leert je; wat te doen als je op straat in een ongewenste situatie komt: vluchten , hulpvraag, afweren als iemand je wil slaan. Kortom je eigen kwaliteiten, je emotie je denken en handelen inschakelen.

De training is voor levenslustige stuiterballen , onzekere kinderen , faalangstige kinderen, denkers, gevoelige kinderen, stuntelkampioenen, kinderen die het moeilijk vinden zich in te leven , stille of juist dominante kinderen. Kinderen die wel wat voor zich zelf mogen opkomen of juist te veel voor zich zelf opkomen.

Wat leren deze kinderen?


Onzekere kinderen leren door een zelfbewuste lichaamshouding meer zelfvertrouwen uit te stralen. Ze mogen zich veilig voelen binnen de spelregels en ze krijgen de kans hun eigen grenzen te verleggen. Onzekere kinderen, die zich onzichtbaar maken binnen een groep, leren tijdens het strategisch stoeien dat niet opvallen soms een handig middel is om de tegenstander te verrassen. Maar ze leren ook dat je zelfverzekerd je medestander mag uitdagen tot stoeien.

Gevoelige kinderen leren dat hun sterke waarneming enorm goed van pas komt. Door de veilige regels kunnen ze ontspannen stoeien of zich even terugtrekken. Juist deze groep kinderen geniet van het stoeien, het zichtbare plezier dat iedereen in de training heeft en van het feit dat er veel gelachen wordt. Voor velen is dit een uitlaatklep. Ze verwerken van binnen zoveel, nu kunnen ze ontladen. Motorisch onzekere kinderen leren beter met hun onhandigheid om te gaan. Tijdens de training leren ze weer plezier te krijgen in hun handelen. We oefenen denken voor handelen. Deze kinderen leren meer zelfvertrouwen te krijgen in hun doen. We helpen kinderen om te gaan na het moment van onhandigheid. Kinderen leren dat ze een keus hebben, gaan we ons schamen, trekken we de schouders op, of lossen we het op met humor. In de eerste plaats is acceptatie nodig en dat ervaren ze al stoeiend.

Impulsieve kinderen die te snel op hun doel afgaan en wel eens te enthousiast stoeien, leren juist rekening te houden met die ander. Mogelijkerwijs leert ze eerder te luisteren naar hun innerlijk kompas en om op tijd uit en in het spel te stappen. Zo voorkomen we dat de situatie voor hen en de anderen uit de hand loopt. En dat ze situaties op het plein beter kunnen handelen. Daarnaast vinden ook sterk verbale kinderen, die door hun taalgebruik anderen overtroeven, waar nodig een plekje in de training.

Klaasje: ‘In de training maak ik gebruik van judovaardigheden. Taal is hierbij ondergeschikt. Door elkaar aan te voelen, na te denken en te handelen moeten een kind de tegenstander of medestander op een respectvolle manier zien te krijgen waar hij hem hebben wil. Het leren weerbaarder te zijn, dat is belangrijk. Maar ook het aanvoelen van anderen is een kwaliteit waar deze kinderen juist gebruik van kunnen maken. Door de duidelijke afspraken te maken binnen het stoeien, hoeven ze niet bang te zijn voor die ander. Kinderen leren binnen de spelregels hoe je problemen kunt oplossen. Het zijn juist deze duidelijke regels die alle typen kinderen helpen om binnen de groep te kunnen functioneren. Wanneer leerkrachten de kinderen op het schoolplein met dezelfde regels van respect ondersteunen, dan zou er op het plein automatisch een prettig pedagogisch klimaat heersen. De oudste groepen zouden hierin een goed voorbeeld moeten geven. Dit heeft automatisch een positieve uitwerking op de lagere groepen. Dit heb ik mogen ervaren in de jaren dat ik de training alleen gaf.

Om nog meer kinderen te kunnen bereiken ben ik samen gaan werken met sportgezondheidsprofessional Inge Elzinga. Meer informatie over haar werkzaamheden vind je op www.bodyenhealthadvies.nl

Ook na de training is er de mogelijkheid kinderen binnen het gezin en of op school extra te ondersteunen.

Informeer op school gerust of deze training binnenkort ook bij jullie wordt gegeven. Of neem contact op met Klaasje van der Hout, www.mogelijkerwijs-coaching.nl

Contact

Klaasje v/d Hout
Weinterp 58
9241 HE Wijnjewoude

0516-481114

klaasje@mogelijkerwijs-coaching.nl