Menu

Mogelijkerwijs
Drijfveer
Kleuters
Hoogsensitieve kinderen
Werkwijze
Trainingen
Is jouw kind hoogsensitief
Contact
Links

Werkwijze

Mogelijkerwijs helpt ouders in hun ouderschap. In het beter begrijpen van het kind. Met de juiste aanpak helpen we het kind om zich beter te kunnen ontwikkelen. Ook wordt er niet voorbij gegaan aan de betrokken school en leerkrachten. Mogelijkerwijs helpt het kind: in het kind zijn maar vooral ook om zichzelf beter te ontwikkelen. Door in een maatschap samen te werken met een orthopedagoog, psycholoog en deskundigen die onder meer gespecialiseerd zijn in beelddenken, hoogbegaafdheid, homeopathie, kunnen we nog gerichter kijken naar de behoeften en het vervolgtraject van jouw kind.

Contact met de ouders


Klaasje: ’Ik werk voor en met onbegrepen kinderen. Ik wil het begrip vergroten bij ouders en leerkrachten, maar vooral ook bij de kinderen zelf. Door de behoeftes, het karakter en het temperament van het kind in kaart te brengen. Daarnaast kijk ik of een kind vooral gebruik maakt van zijn linker of van zijn rechter hersenhelft. Tijdens één à twee gesprekken leg ik ouders uit hoe hun kind in de wereld staat en waarom het zich zo emotioneel onveilig of gefrustreerd gedraagt. Ook leg ik hen mogelijkheden voor die het kind zouden kunnen helpen, die uiteraard in het verlengde liggen van de normen en waarden die belangrijk zijn voor de ouders.

Contact met de betreffende school

Vaak is een nauwlettende observatie van het kind in de klas onderdeel van mijn begeleiding. Het kind is dan in zijn “natuurlijke” schoolomgeving, de omgeving waar hij niet helemaal tot zijn recht komt. Ik kies bewust voor een observatie in de klas, omdat een kind in een consult toch vaak ander gedrag vertoont dan het voor hem of haar gedrag dat vaak tot moeilijkheden in het onderwijstraject leidt. Ieder kind is uniek en iedere situatie vraagt weer om een andere aanpak. Daarom maak ik geen gebruik van een kant en klaar traject dat ik met mensen doorloop. Ik maak voor ieder kind een plan van aanpak op maat, passend bij de mogelijkheden die de leerkracht aangeeft en haalbaar binnen het desbetreffende schoolsysteem.’

Doel is om het kind individueel of binnen de groep beter tot zijn recht te laten komen. Door in te spelen op de mogelijkheden die het kind al in zich heeft.

Klaasje: ‘Als ouder-kind coach begeleid ik het kind actief via de ouders. Dit kan heel goed telefonisch. Ouders hoeven soms maar een hint te geven en het inzicht komt vanzelf, bij beide partijen. Door ze onderdeel en eigenaar te maken van het proces, kunnen ouders meer genieten van het ouderschap en het kind meer van zijn kind zijn. Het is de wisselwerking die werkt, zo heb ik ondervonden in de praktijk.Nog meer effect valt er te behalen als ouder en school samenwerken. Voor scholen heb ik de sociale vaardigheid- en weerbaarheidtraining ontwikkeld.

Contact

Klaasje v/d Hout
Weinterp 58
9241 HE Wijnjewoude

0516-481114

klaasje@mogelijkerwijs-coaching.nl